Interspol.se | Stockholm Vatten & avfall

Stockholm Vatten & Avfall

Interspol har fått förtroendet att hjälpa Stockholm Vatten & Avfall med bedömning av dispensansökningar för utökat tömningsintervall av fettavskiljare. Uppdraget omfattar insamlande av fakta såsom okulär besiktning av fettavskiljare, kontroll av tjocklek på slam- och fettkaka, kontroll av dimensionering, typgodkänd modell och anslutningar till fettavskiljare.