Matavfallskvarnar

Miljövänligt, bekvämt, enkelt och kostnadseffektivt!

MatavfallskvarnarInterspol säljer och installerar marknadens främsta produkter inom matavfallskvarnar för hushåll, livsmedelslokaler och kommersiella kök. Matavfallskvarn kallas också kökskvarn och avfallskvarn. Med en modern matavfallskvarn slipper du droppande och illaluktande soppåsar. Det blir färre besök för att slänga sopor samt lägre sopkostnader. Sanitära olägenheter minskar och förbättrar arbetsmiljön. Det blir även minskad påfrestning på avloppssystemet då kvarnresterna rensar bort invändig fettbeläggning, vilket också ökar livslängden på avloppsrören.

Interspol levererar prisvärda kökskvarnar med låga driftkostnader, endast ca 1 kr i månaden (privat hushåll) vid normal el och vattenförbrukning.
Det som mals ner i en matavfallskvarn bidrar till en bättre miljö då restprodukterna blir till biogas.

Broschyr Matavfallskvarn hushåll

Gällande Matavfallskvarn kommersiella kök och livsmedelslokaler vänligen kontakta oss.