KUNDTJÄNST & JOUR: 020-300 000BEGÄR OFFERT >>

Bioteknik

Bioteknik

Miljövänligt, bekvämt, enkelt och kostnadseffektivt!

Interspol Bioteknik erbjuder:

Försäljning

Projektering

Installation

Service

Underhållsavtal

Våra biologiska medel reducerar fett, lukt eller exempelvis BOD i vatten som är ett sätt att bestämma graden av förorening från utsläpp av organiskt material från avloppsvatten.
Våra Biomedel är 100 % miljövänliga och tillverkade av naturliga råvaror utan tillsatta kemikalier.

Fördelar med Interspol Biomedel:

Reducerar och minskar fett i avskiljare och avloppsnät.

Mindre igensatta rör och färre stopp i avloppen.

Färre antal tömnings- och rengöringstillfällen.

Minskade problem med fettavlagringar i stadens ledningsnät.

Bättre flödeskapacitet utan fettavlagringar och fettpåbyggnad.

Minskad risk för fel på nivåmätare och flottörer.

Bättre balans i reningsprocesserna ger bättre kvalitet på vattnet i reningsverken.

Renare spillvattenledningar och pumpstationer ger bättre och jämnare drift.

Minskad risk för översvämningar (i tex källare) och bräddning av avloppsvatten.

Bättre arbetsmiljö med minskade odörer.

Undviker kostsamma akutspolningar

Bättre ekonomi.

 

Interspol Bioteknik kommer under året att tillsammans med VASYD testa det fettreducerande medlet Interspol BioMix, och dess effekter på spillvattennätet i Malmö

Se och ladda gärna ner vårt biomix-PRODUKTBLAD

Biomedel