Bioteknik – Miljövänligt, bekvämt, enkelt och kostnadseffektivt!

Våra biologiska medel reducerar fett, lukt eller exempelvis BOD i vatten som är ett sätt att bestämma graden av förorening från utsläpp av organiskt material från avloppsvatten.

Interspol Bioteknik erbjuder:

 • Försäljning
 • Projektering
 • Installation
 • Service
 • Underhållsavtal
Bioteknik - Interspol System AB

Fördelar med Interspol Biomedel:

 • Reducerar och minskar fett i avskiljare och avloppsnät.
 • Mindre igensatta rör och färre stopp i avloppen.
 • Färre antal tömnings- och rengöringstillfällen.
 • Minskade problem med fettavlagringar i stadens ledningsnät.
 • Bättre flödeskapacitet utan fettavlagringar och fettpåbyggnad.
 • Minskad risk för fel på nivåmätare och flottörer.
 • Bättre balans i reningsprocesserna ger bättre kvalitet på vattnet i reningsverken.
 • Renare spillvattenledningar och pumpstationer ger bättre och jämnare drift.
 • Minskad risk för översvämningar (i tex källare) och bräddning av avloppsvatten.
 • Bättre arbetsmiljö med minskade odörer.
 • Undviker kostsamma akutspolningar
 • Bättre ekonomi.

 

Våra Biomedel är 100 % miljövänliga och tillverkade av naturliga råvaror utan tillsatta kemikalier.

LADDA NER VÅRT PRODUKTBLAD OM BIOTEKNIK