Moderna matavfallskvarnar

För den medvetna fastighetsägaren

Interspol säljer och installerar marknadens främsta produkter inom matavfallskvarnar för hushåll, livsmedelslokaler och kommersiella kök. Matavfallskvarn kan även kallas för kökskvarn eller avfallskvarn.

Med en modern matavfallskvarn i köket slipper du droppande och illaluktande soppåsar.

Det blir färre besök till soprummen, samt lägre sopkostnader. Sanitära olägenheter minskar och förbättrar arbetsmiljön. Det blir även minskad påfrestning på avloppssystemet då kvarnresterna rensar bort invändig fettbeläggning, vilket också ökar livslängden på avloppsrören.

Det som mals ner i en matavfallskvarn bidrar till en bättre miljö då restprodukterna blir till biogas.

Matavfallskvarn - Interspol.se

Fördelarna med en matavfallskvarn

Skapa ett miljömedvetet kök

  • Ditt organiska avfall skrapas ner direkt i kvarnen
  • Slipp läckande soppåsar
  • Betydligt mindre lukt från soporna
  • Mindre tunga lyft
  • Färre besök till soprum
  • Mindre sanitära olägenheter såsom skadedjur, råttor, flugor och ohyra.
  • Låg driftkostnad
  • Ökad livslängd på avloppssystemet

Interspol levererar prisvärda kökskvarnar med låga driftkostnader, endast ca 1 kr i månaden (privat hushåll) vid normal el och vattenförbrukning.

LADDA NER VÅRT PRODUKTBLAD OM AVFALLSKVARNAR