VI SKRÄDDARSYR LÖSNINGAR! 

Vi tar bort dålig lukt i tex soprum, källare, krypgrund, vind och runt fettavskiljare.

Vår moderna och unika ozoneteknik är både miljövänlig, snabb och effektiv att ta bort dålig lukt!

Även bakterier, virus och skadliga mikroorganismer tas bort. Under reningsprocessen elimineras föroreningar och sönderfaller till vanligt syre.  Inga skadliga biprodukter lämnas. Harmlöst att användas även i boendemiljöer och livsmedelsförvaring.
Vi skräddarsyr och dimensionerar behoven för den mest optimala lösningen, med låga investerings- och driftkostnader.

Behöver du hjälp med problemlösning?

Varmt välkommen att kontakta oss!