Fasadtvätt – Förläng livslängden på fasaden

 

Så gör viFasadtvätt - Interspol.se

Vid fasadtvätt gäller att tvätta rent fasader från trafiksmuts, sot, oljehaltig och fet smuts alg och mossbeväxtning utan att skada ytans patina. Får smutsen ligga kvar minskar fasadens möjligheter att andas och påverkar därmed livslängden. Smuts på fasaden påverkar också ytan så att PH-värdet sjunker, vilket medför att fasaden vittrar sönder.

 

Skonsam fasadtvätt

Vid fasadtvätt gäller det att använda tvättmedel som är så skonsamma som möjligt så att inte fasaden förstörs. Man börjar med att skölja fasaden med rent vatten, därefter tvättas fasaden och avslutas med en sköljning med rent vatten.

 

Utrustning

Lågtrycksspruta används för att lägga på rengöringsmedel. Sedan används Contractor, ett högtrycksaggregat med en kapacitet på min 20 liter per minut och ett tryck på upp till 200 bar, samt en temperatur på 100 grader.

 

Medel för fasadtvätt

Medlen för fasadtvätt är speciellt utvecklade för att kunna göra ett bra resultat med hänsyn till både arbetsmiljö och miljö. Vi använder endast medel som är biologiskt nedbrytbara.

 

 

Klottersanering

Så gör vi

Vid klottersanering används speciella klotterborttagare beroende på vilken typ av färg det gäller och vilket underlag klottret sitter på. Detta för att inte förvärra skadan. Klotterborttagaren reagerar kemiskt med ”klottret”, så att det går att få bort utan att skada den underliggande ytan. Detta kallas kemisk sanering.

 

Steg för stegKlottersanering - Interspol.se

Klotterborttagaren penslas eller sprutas på klottret, medlet arbetas därefter in i ytan. Klotterborttagaren får verka tills klottret är upplöst, ca. 20 minuter – 4 timmar, sedan spolas klottret bort med hetvatten under högtryck, detta upprepas vid behov. Eventuella skuggrester tas bort med högalkalisk skuggborttagare. Avslutningsvis spolas ytan med rent vatten.

 

Utrustning

Vi använder oss utav högtrycksaggregat för klottersanering med en kapacitet på 23 liter per minut och tryck upp till 200 bar, samt en temperatur på 100 grader. Miljövänligt med katalysator och mycket låg ljudnivå.

 

Medel för klottersanering

Medlen är speciellt utvecklade för att kunna göra ett bra resultat med hänsyn till både arbetsmiljö och miljö. Vi använder medel som uppfyller OECD 302-B. Det innebär att de är biologiskt nedbrytbara, samt att de inte förstör reningsverkets process.

 

 

 

Taktvätt – En lönsam investering

Omläggning av tak är en kostsam historia som ofta blir ett omfattande arbete. Taktvätt är en smart investering! Om du förlänger mellanrummet mellan takomläggningar genom att få taket rengjort slipper du dyra utgifter.

 

Taktvätt - Interspol.se

Fördelar med takrengöring

  • Du förlänger livslängden på taket
  • Du minskar risken för fuktskador genom inträngning av vatten
  • Det ser estetiskt finare ut
  • Taket behåller sin tilltänkta funktion
  • Framtida underhåll blir billigare