Modell 66 Avfallskvarn

4 995.00 kr

Matavfallskvarnen Modell 66 är vår toppmodell i M-serien. Bekvämlighet i köket garanteras med 1-stegsmalning, en motor på 0,75 hk 4 års garanti och mycket mer. Insinkerator är utformad, konstruerad och tillverkad i USA och är världsledande inom matavfallskvarnar.

 • Ljudisolerad ”Quiet Plus System”
 • Inbyggd vakuumbrytare för start och stopp
 • 4 års garanti (1års garanti för slitagedelar så som tryckknapp och gummipackning)
 • CE-godkänd.

 

Full fabriksgaranti i 4 år ingår. 

I lager

Kategori: Artikelnr: 1866

Beskrivning

En matavfallskvarn är det ultimata köksredskapet! Installerad under diskhon tar kvarnen enkelt och hygiensikt hand om det organiska matavfallet. Av allt hushållsavfall räknas så mycket som 40 % som matavfall. Matavfallet sköljs tillsammans med vatten från kran ner i kvarnen och landar på en roterande skiva med slungvikter. Efter att avfallet malts ner till små partiklar strömmar det genom vattenlåset och ut på avloppsnätet.

 

FÖRDELAR FÖR DIG

 • Snabb och enkel transport av organiskt avfall = inga läckande soppåsar eller tunga lyft till soptunna
 • Minskning av dålig lukt, ohyra och bakteriebildning = trivsammare köksmiljö och förbättrad hygien
 • Frigörande av utrymme som annars utnyttjas för förvaring av organiskt avfall
 • Färre antal sophämtningstillfällen = lägre sophanteringskostnad
 • Bidra till återvinning genom biogasproduktion = känns gott för samvetet att bidra till att ge våra barn en bättre framtida miljö

 

FÖRDELAR FÖR DIN OMGIVNING & MILJÖN

 • Förbättrar hygienen och eliminerar dålig lukt kring soptunnor/hus
 • Färre transporter av sopor betyder mindre bilavgaser, olyckor och vägslitage
 • Möjlighet till återvinning genom rötning i form av förnyelsebar energi (biogas)
 • Bättre utnyttjande av samhällsinvesteringar i avloppsnät och reningsverk
 • Mindre organiska sopor förbränns och tas istället till vara
 • Då det kladdiga matavfallet separeras från det övriga köksavfallet möjliggörs vidare källsortering av olika typer av förpackningsmaterial

Frågor och svar

Vad är en matavfallskvarn?

En matavfallskvarn är monterad under diskbänken i vaskutloppet och som med hjälp av vatten från vanlig tappkran finfördelar matrester till små partiklar för bortforsling via avloppssystemet.

 

Hur är den ansluten till avloppssystemet?

Kvarnens utlopp kopplas till ett vattenlås som är anslutet till det vanliga avloppsnätet.

 

Hur är kvarnen ansluten elektriskt?

Kvarnen ansluts via en 2-polig elektrisk strömbrytare till ett jordat vägguttag. För vissa modeller ingår dessutom en tryckluftströmbrytare – för andra modeller finns detta som tillval.

 

Hur underhåller man sin kvarn?

Matavfallskvarnen är underhållsfri och tömmer sig själv på det malda matavfallet ut i avloppet. Med fördel kan några sekunders efterspolning ske så att de sista resterna spolas ur kvarnen. För att då och då fräscha upp malverket kan en citronskiva stoppas i kvarnen och malas ner.

 

Hur ofta måste knivarna slipas om?

Det finns inga knivar i matavfallskvarnen utan malverket består av en underhållsfri rörlig platta som slungar matavfallet mot en fast rivare mot vilken det finfördelas. Kvarnen kan därför liknas vid ett rivjärn.

 

Vad händer om kvarnens malverk låser sig?

Felet avhjälps genom att det lossningsverktyg som levereras med kvarnen förs in i hålet i centrum på kvarnens bottenplatta. Verktyget vrids med- och motsols till motorns axel roterar utan svårighet åt båda håll. Bryt strömmen till kvarnen genom att dra ut stickproppen ur vägguttaget innan felsökning påbörjas!

 

Kan kvarnens motor bli förstörd på grund av överbelastning?

Nej – kvarnens motor är skyddad med ett överbelastningsskydd.

 

Finns det skydd som omöjliggör att man av olyckshändelse kan få ner handen i en kvarn som är igång?

Ja – som en extra säkerhetsåtgärd finns en magnetströmbrytare som tillval. Magnetströmbrytaren är försedd med en start/stopp-funktion i ett lock för placering i inloppet till malkammaren. Kvarnen kan endast köras då skyddslocket stänger till dess inlopp.

 

Hur lång är livslängden på en hushållskvarn?

En matavfallskvarn har en livslängd av c:a 10 år vid normalt hushållsbruk.

 

Kan man använda utslagsvasken som vanligt?

Man kan slå ut vatten samt spola i utslagsvasken precis som vanligt. Man ska dock undvika kokhett vatten eftersom detta kan skada kvarnen.

 

Måste man söka tillstånd för att installera en kvarn?

Förutsättningarna för anslutning av kvarn till kommunens VA-nät avgörs av varje enskild kommun. I vissa kommuner krävs det tillstånd. Kontakta ansvarig för VA-frågor i din kommun angående rådande bestämmelser.

 

Måste man söka tillstånd om man inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet?

Normalt inte. Kontakta ansvarig för VA-frågor i din kommun angående rådande bestämmelser.

 

Kommer antalet råttor i avloppsledningar att öka?

I Surahammars kommun med över 15 års erfarenhet med matavfallskvarnar kopplade till avloppsnätet kan man inte påvisa ökad förekomst av råttor. I USA där kvarnar används av 50 % av hela befolkningen har antalet råttor i samhället minskat på grund av att matavfall inte förvaras i närheten av hushållet.

 

Finns det några miljöfördelar med användande av matavfallskvarn?

Energiinnehållet i matavfall används i framställningen av biogas. För kvalitetssäkrat matavfall (matavfall utan inblandning av föroreningar) kan även rötresten som blir kvar efter framställningen av biogas användas som gödsel.

 

Teknisk data

Motordata

1fas 230V/50Hz

Malkammare

980 ml

Effekt

0,75 hk

Hål i disklåda

90 mm

Avloppsanslutning

38 mm

Matning

Kontinuerlig

Losstagningsverktyg

Ja

Tryckluftströmbrytare

Ja

Nedmatare/Bestickfälla

Som tillval

Nerladdningsbara filer