Interspols underhållsspolning utförs enligt följande:

  • Spolning av stående stammar, ner till samlingsledning. 
  • Spolning av åtkomliga påstick från kök, golvbrunn, handfat ut till stående stam. 
  • Rensning av vattenlås till kök, handfat och tvättmaskinsavlopp. 
  • Funktionskontroll av avluftningar. 
  • Spolning av samlingsledningar ut mot kommunledning. 
  • Nyckelhantering samt 2 aviseringar i brevlåda av lägenheter samt lokaler. 
  • Protokoll förs på utfört arbete med samtliga lägenheter och eventuella avvikelser rapporteras omgående med åtgärdsförslag samt pris för detta.
  • Ultraljudsmätning av 2-5 åtkomliga gjutjärnsstammar. (Mätning godstjocklek.) 
  • Kamerainspektion/Egenkontroll. 
Stamspolning - Interspol.se

Så här går det till:

(Klicka på bilderna för mer info.)

Stamspolning - Interspol.se

Vi parkerar spolbilen

så lämpligt som möjligt för hänsyn till trafik och gående.
(Även med hänsyn för att ett utblås för värmepannan som värmer spolvattnet, sitter uppe på taket på bilen)

Stamspolning & Underhållsspolning - Interspol.se

Vi drar fram spolslang

samt vattenslang. Högtrycket är ställbart från 0-400 bar.
Hetvattenpannan värmer spolvattnet upp till 100 grader varmt.

Underhållsspolning & Stamspolning - Interspol.se

Om slang måste dras

över trottoar eller väg, använder vi självklart slangskydd.

null

Vi har lång matarslang

som når långt genom gårdar och upp i höga hus.

null

Matarslangen dras

Lämpligen upp via trappor för att nå lägenheterna.
(Även sopnedkast kan användas för att transportera slang.)

Underhållsspolning & Stamspolning - Interspol.se

Vi knackar på

och ber att få komma in. Vi har redan innan aviserat portarna i god tid, samt även de boende där vi gett information hur spolningen går till.
Våra kontaktuppgifter står alltid med för att kunna nås för eventuella frågor från boende.

Underhållsspolning & Stamspolning - Interspol.se

Vi kopplar samman

matarslangen med den mindre spolslangen lämplig för avloppssystemet i lägenheterna.
(Den större samlingsledningen som går ut till gatan, spolar vi med större slang direkt från spolbilen)

Underhållsspolning & Stamspolning - Interspol.se

Vi tar bort vattenlåset

och anslutningen till avloppet under diskbänken. Och för ut spolslangen utan tryck en bit i ledningen.

Underhållsspolning & Stamspolning - Interspol.se

Spolslangen har ett

munstycke som roterar, vilket gör att hela rörsystemets innerväggar blir renspolade.
Vi startar, stoppar och bestämmer vattnets tryck med en smidig fjärrkontroll.

Underhållsspolning & Stamspolning - Interspol.se

Efter högtrycksspolningen

i avloppet, så spolar vi även rent vattenlåset. Även som kontroll att vattenlåset inte läcker.
Vi lämnar det rent och snyggt efter oss!

Underhållsspolning & Stamspolning - Interspol.se

Efter spolningen i köket

så drar vi vidare slangen till badrummet. Den mesta beläggningen sitter oftast i golvbrunnen och från handfatet fram till stående stam.

Underhållsspolning & Stamspolning - Interspol.se

Vi tar loss och gör rent

golvbrunnen. Där det är gjutjärnsbrunnar så lossar vi renspluggen.

Underhållsspolning & Stamspolning - Interspol.se

Sedan för vi ut

spolslangen med det roterande munstycket. Vi spolar sticket ut mot stam och ner till samlingsledning. I vissa fall så går ledningen förbi handfatsavloppet som därmed blir spolad på samma gång.

Underhållsspolning & Stamspolning - Interspol.se

Efter spolningen i badrummet

så spolar vi även rent vattenlåset till handfatet. (Även för att kontrollera att vattenlåset inte läcker)

Underhållsspolning & Stamspolning - Interspol.se

I de fall där separata avlopp

till tvättmaskin finns, så spolar vi givetvis rent även där. Det blir ofta ganska mycket beläggning från just tvättmaskiner.

UNDVIK ONÖDIGA KOSTNADER

Kontakta oss idag så hjälper vi dig med underhållsspolning.

Skicka

UNDVIK ONÖDIGA KOSTNADER

Kontakta oss idag så hjälper vi dig med underhållsspolning.

Skicka

[convertful id="19277"]