Rörinspektion

Gräv eller bila inte fram ett avlopp innan du utfört en rörinspektion!Rörinspektion / Röranalys - Interspol.se

Med en rörinspektion ges snabbt besked på hur det står till med avloppssystemet.

Interspol ger dig kunskap om status innan beslut för åtgärd tas.

Interspol har tekniken och metoderna för att inspektera, rengöra och renovera med minimala störningar för omgivningen.

Vi felsöker bland annat orsakerna till dålig lukt, läckage och återkommande stopp i avloppet. Rötter, sprickor eller svacka på ledning, med vår samlade expertis hittar vi orsak till problemen. Med hjälp av sondteknik kan vi exakt hitta och märka ut avloppsledningar även om ritningsunderlag saknas. Resultatet lämnas sedan över digitalt på USB-minne

Kontakta oss för mer information!

CERTIFIKAT & INTYG

Aktoriserad rörinspektör - Interspol.se