Vi tar bort dålig lukt

Ozongeneratorn monteras i ett väggfäste för att förhindra otillbörlig åtkomst.

Ozongeneratorn monteras i ett väggfäste för att förhindra otillbörlig åtkomst.

Soprum, sopsorteringsrum och liknande utrymmen har av naturliga skäl ofta dålig lukt. Samtidigt som hårdare krav på sopsortering genererar längre och mer frekventa besök i soprummet ökar ofta intervallen mellan sophämtningarna. Kombinationen gör att hyresgästerna och andra användare av soprummet upplever ökade olägenheter i form av hygien och luktproblem.

Vår moderna och unika ozoneteknik är både miljövänlig, snabb och effektiv att ta bort dålig lukt!

Även bakterier, virus och skadliga mikroorganismer tas bort. Under reningsprocessen elimineras föroreningar och sönderfaller till vanligt syre. Inga skadliga biprodukter lämnas och produkten är harmlöst att användas även i boendemiljöer och livsmedelsförvaring.

 

Vi skräddarsyr och dimensionerar behoven för den mest optimala lösningen, med låga investerings- och driftkostnader.

 

Slipp onödiga kylda soprum vid organisk avfallsförvaring

Tidigare har man använt sig av kylda soprum vid organisk avfallsförvaring. Dessa kylaggregat är inte
bara kostsamma investeringar, utan medför också även höga underhålls- och energikostnader.
Sedan år 2009 finns det inte längre några myndighetskrav på att använda kyla. Genom att tillsätta ozon kan mängden bakterier och mikroorganismer i luften minskas. Lukterna reduceras kraftigt när källan effektivt angrips. Man motverkar också mögeluppkomst och förbättrar de sanitära förhållandena avsevärt.

Allt detta till en mycket låg kostnad.

Soprum, sopsorteringsrum och liknande utrymmen har av naturliga skäl ofta dålig lukt

Problem med lukt? Vi hjälper dig - Interspol.seSamtidigt som hårdare krav på sopsortering genererar längre och mer frekventa besök i soprummet ökar ofta intervallen mellan sophämtningarna. Kombinationen gör att hyresgästerna och andra användare av soprummet upplever ökade olägenheter i form av hygien och luktproblem.