Matavfallssystem Stockholmsmodellen

Vi bygger skräddarsydda lösningar för ert organiska matavfall och kan hålla det fritt från diskmedel! 

Matavfallssystem Stockholmsmodellen består av matavfallskvarn, matavfallsavskiljare och en godkänd fettavskiljare enligt SS-EN 1825. Sverigemodellen består av en matavfallskvarn och en sluten matavfallstank.

Matavfallssystemet Stockholmsmodellen är godkända av Stockholm Vatten och Avfall AB för anslutning på deras spillvattennät.

Matavfallskvarnen monteras i lokalens kök, antingen i diskbänken, diskhon eller på annan lämplig plats.

 

Ekonomiskt, effektivt, miljövänligt

Matavfallssystem Stockholmsmodellen - Interspol.se

Matavfallssystem Stockholmsmodellen – Interspol.se

Matavfallskvarnen maler det organiska matavfallet som transporteras med självfall i spillvattennätet till matavfallsavskiljaren. I matavfallsavskiljaren samlas det organiska matavfallet. Diskvatten och övrigt spillvatten från köket rinner till fettavskiljaren där fettet avskiljs och det renade vattnet går vidare ut i stadens avloppsnät.

Både matavfalls- och fettavskiljaren kan sedan tömmas av tömningsentreprenören som kör innehållet till lämplig behandlingsanläggning där avfallet exempelvis bidrar till en ökad biogasproduktion eller om matavfallet inte är kontaminerat med diskmedel, kan nyttjas på annat sätt.

Stockholmsmodellen garanterar att ni får ett ekonomiskt, effektivt, miljövänligt och rent sätt att hantera ert matavfall på. Dessutom undviks tunga lyft av säckar eller dragning av kärl som svämmar över på sin väg mot ett kostsamt kylt soprum, som i bästa fall kan utnyttjas bättre.

Kökspersonalen upplever matavfallskvarnen som en effektiv hjälp att snabbt och rent minimera mängden organiskt avfall. Man får en bättre arbetsmiljö i sin hantering av det organiska matavfallet som dessutom skapar ett snabbare arbetsflöde i köket. Finns redan fettavskiljare installerad så kan man välja bort den och endast ansluta matavfallskvarn och matavfallsavskiljare.

Sverigemodellen är ett fristående matavfallssystem utan koppling till kommunens spillvattennät

Fördelar med Sverigemodellen Matavfallssystem Tank:

Sverigemodellen garanterar ekologiskt matavfall fritt från diskmedel och kemikalier. Ett ekonomiskt, effektivt, miljövänligt och hygieniskt sätt att hantera ert matavfall på. Mindre sophantering skonar kökspersonalen från tunga lyft och svårhanterbara kärl. Minskar risken för spill och lukt vilket skapar en trivsammare arbetsmiljö. Frigör ytor för förvaring och minskar behovet av kylda soprum. Man får en bättre arbetsmiljö i sin hantering av det organiska matavfallet som dessutom skapar snabbare arbetsflöde i köket.

Funktion matavfallskvarn:

Matavfallskvarnen maler det organiska matavfallet till små partiklar som transporteras med hjälp av en pump till matavfallstanken, med minimal eller utan tillsats av spolvatten. Matavfallskvarnen monteras i restaurangens kök eller i något annat lämpligt utrymme.

Funktion matavfallstank:

I matavfallstanken samlas det organiska matavfallet. Matavfallstanken är tillverkad i rotationsgjuten polyeten.   Det finns flertalet storlekar för inomhus installation och för markförlagd installation. Tankarna levereras med förmonterade inlopps- och avluftningsrör och kan även levereras med förmonterat tömningsrör.

VI ERBJUDER FÖRMÅNLIG FINANSIERING VIA LEASEPRO

(24-72 mån avbetalning)