Fettavskiljare Stockholmsmodellen enligt svensk standard SS-EN 1825

Vad man bör tänka på vid en installation av en fettavskiljare Stockholmsmodellen:

Dimensionering av fettavskiljare (storlek och fabrikat). Vi hjälper er med dimensioneringen
Om fettavskiljaren ska placeras inom- eller utomhus. Om fettavskiljaren placeras inomhus rekommenderas att man drar en fast tömningsledning till utsida av fasaden. Om fettavskiljaren placeras i mark är det viktigt att man vet om tung trafik ska köra över fettavskiljaren

Om avluftningen ska dras separat eller på befintlig avluftad ledning.

Hur tömningsledningen ska dras. Att man inte har för långa ledningar och/eller för stor höjdskillnad mellan fettavskiljare och tömningskopplingen vid fasaden. Om man har det så kan man installera en fettavskiljare med pump.

Vi på Interspol installerar marknadens samtliga produkter inom fettavskiljning och kan rekommendera det system som är optimalt för er verksamhet.

 

Kontakta oss så berättar vi mer!

Fettavskiljare