Fettavskiljare Stockholmsmodellen

Enligt svensk standard SS-EN 1825

Stockholmsmodellen fettavskiljare är konstruerad enligt SS-EN 1825-1 och avsedd för behandling av fetthaltigt
avloppsvatten från livsmedelsindustrier, restauranger, gatukök, mm. Stockholmsmodellen är avsedd för inom och utomhusinstallation och är försedd med integrerat slamfång.

Stockholmsmodellen fettavskiljare
FUNKTION

Stockholmsmodellen arbetar enligt gravimetrisk princip. Organiskt avfall och partiklar samlas i fettavskiljarens
botten, medan fettet som är lättare än vatten stiger till ytan. Det renade vattnet strömmar in under utloppsskärmen,
som har sitt inlopp nära avskiljarens botten.

 

TÖMNING

Stockholmsmodellen skall tömmas, rengöras och återfyllas minst en gång i månaden (enligt SS-EN 1825-2).
Vid tömning:

 • Rengör och okulärbesiktiga.
 • Akta inredningen i avskiljarna för slag och stötar.
 • Slamsug noggrant inuti avskiljaren.
 • Spola rent i avskiljaren med varmvatten.
 • Återfyll avskiljaren med färskvatten efter slamsugning.

 

TILLSYN (enligt SS-EN 1825-2)

Tömning, rengöring och återfyllning minst en gång per månad.
Okulär kontroll av strukturell stabilitet och konstruktion (skador mm) en gång var 6:e månad.

 

Vad man bör tänka på vid en installation av en fettavskiljare?

Dimensionering av fettavskiljare “storlek & fabrikat”. Vi hjälper er hela vägen.

 

Vanliga frågor

 • Om fettavskiljaren ska placeras inom- eller utomhus.
 • Om fettavskiljaren placeras inomhus rekommenderas att man drar en fast tömningsledning till utsida av fasaden.
 • Om fettavskiljaren placeras i mark är det viktigt att man vet om tung trafik ska köra över fettavskiljaren
 • Om avluftningen ska dras separat eller på befintlig avluftad ledning
 • Hur tömningsledningen ska dras.
 • Att man inte har för långa ledningar och/eller för stor höjdskillnad mellan fettavskiljare och tömningskopplingen vid fasaden.

 

Vi på Interspol installerar marknadens samtliga produkter inom fettavskiljning och kan rekommendera det system som är optimalt för just er verksamhet.

 

Kontakta oss så berättar vi mer!