Oljeavskiljare

Enligt svensk standard SS-EN 858

En oljeavskiljare installeras för att motverka onödiga utsläpp från olja och bensin i spill- och dagvattensystemet.
Ett oljeavskiljarsystem innefattas vanligtvis av en slam och avskiljardel. I slamdelen renas vattnet genom att sand och slam sjunker till botten.
I avskiljardelen lägger sig dom oönskade utsläppen på ytan.

Interspol installerar marknadens samtliga produkter inom oljeavskiljning och rening av metaller och vi kan rekommendera det system som är optimalt för just er verksamhet.

Oljeavskiljare - Interspol.se

Vad man bör tänka på vid en installation av en oljeavskiljare eller ett kompletterande reningsverk:

  • Vilken verksamhet bedrivs. Är det exempelvis en verkstad, biltvätt eller garage.
  • Vilken oljeavskiljare/reningsverk är bäst för er verksamhet. Vilken plats tar anläggningen
  • Vilken klass av oljeavskiljare behövs(klass I eller II)
  • Dimensionering av oljeavskiljaren/reningsverket. Vi hjälper er att räkna ut det maximala flödet som ert oljeavskiljarsystem ska dimensioneras efter
  • Var oljeavskiljaren/reningsverket ska placeras
  • Vi kan upprätta relationsritningar och lämna in ett bygglov
  • Vad säger kommunen (kommunala regler)
  • Vad säger fastighetsägaren

VI ERBJUDER FÖRMÅNLIG FINANSIERING VIA LEASEPRO

(24-72 mån avbetalning)