Professionell skötsel av oljeavskiljare i Stockholm och Sundsvall

Välkommen till Sortera – din pålitliga partner för besiktning och underhåll av oljeavskiljare i Stockholm och Sundsvall. Vi är dedikerade till att säkerställa att din verksamhet följer alla säkerhetsföreskrifter och lagar.

 

Oljeavskiljare – En nödvändig försäkran för miljönOljeavskiljare - Interspol.se

Oljeavskiljare är avgörande för alla verksamheter som kan riskera att släppa ut olja och bensin i spill- och dagvattensystemet. Sortera erbjuder ett brett spektrum av tjänster, inklusive 5-årsbesiktningar, 6-månadskontroller, egenkontroll, tömning och underhåll enligt gällande föreskrifter och lagar. Vi byter även filter (koalescensfilter) och utför vattenprovtagningar för att säkerställa en effektiv rening.

Serviceområden: Stockholm och Sundsvall

Våra tjänster sträcker sig främst över Stockholm och Sundsvall, och vi är här för att skräddarsy lösningar som passar din verksamhet. Kontakta oss för att diskutera dina specifika behov och önskemål gällande olje- och fettavskiljare.

Femårsbesiktning av oljeavskiljare – En garanti för miljöansvar:

1. Omfattande besiktning: Sortera utför 5-årsbesiktningar enligt SS-EN 858-2 för att säkerställa tät och korrekt funktion av oljeavskiljaren.

2. Efterlevnad av normer: I Stockholm och Sundsvall följer vi aktuella krav och säkerhetsföreskrifter för att garantera korrekta och normkonforma besiktningar.

3. Miljökontorets krav: Vi anpassar våra besiktningar efter krav och riktlinjer fastställda av miljökontoret i respektive kommun.

4. Ansvarsfull service: Sortera förstår att felaktiga besiktningar kan få allvarliga konsekvenser. Vi tar ansvar för att säkerställa att din verksamhet uppfyller miljöansvaret.

 

Tömning och underhåll av Oljeavskiljare – Hållbar och effektiv verksamhet:

1. Regelbunden tömning: För att undvika tjocka oljeskikt och säkerställa smidig funktion rekommenderar Sortera regelbunden tömning av oljeavskiljare.

2. Komplett underhåll: Våra tjänster inkluderar flödesdimensionering, elektronisk täthetskontroll, och provtagning av utgående vatten för ett komplett underhåll av oljeavskiljaren.

3. Effektiv rengöring: Vid varje tömning rengör eller byter vi koalescensfiltret för att säkerställa att avskiljaren fortsätter att fungera optimalt.

4. Dokumentation och rapportering: Sortera lämnar fullständig dokumentation och rapport efter varje underhållsåtgärd för att säkerställa transparent kommunikation med din verksamhet.