INTERSPOL SYSTEM AB HAR FÖRNYAT ISO 9001:2015 OCH ISO 14001:2015

Interspol Systems AB har idagarna gått igenom en förnyelserevision av ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 med godkänt resultat ” Revisionen genomfördes enligt revisionsplan utan förändringar. Målet för revisionen nåddes och resultatet indikerar att verksamhetssystemet vid Interspol System AB är i enlighet med nya och förändrade krav i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Resultatet indikerar vidare…