Här samlar vi på nyheter om våra matavfallssystem.

Stockholmsmodellen består av matavfallskvarn, matavfallsavskiljare och en godkänd fettavskiljare enligt SS-EN 1825.

Sverigemodellen består av en matavfallskvarn och en sluten tank.

Matavfallssystemet Stockholmsmodellen är godkända av Stockholm Vatten och Avfall AB för anslutning på deras spillvattennät.