Problem med lukt? Vi hjälper dig - Interspol.se

Problem med dålig lukt från soprum?

Soprum, sopsorteringsrum och liknande utrymmen har av naturliga skäl ofta dålig lukt. Samtidigt som hårdare krav på sopsortering genererar längre och mer frekventa besök i soprummet ökar ofta intervallen mellan sophämtningarna. Kombinationen gör att hyresgästerna och andra användare av soprummet upplever ökade olägenheter i form av hygien och luktproblem. Vår moderna och unika ozoneteknik är både miljövänlig,…