Ring så trampar vi! – Sveriges första miljödrivna spolfordon

Interspol AB kan med stolthet presentera “Sveriges första miljödrivna spolfordon”.   Sedan grundandet av Interspol AB 2013 har vi kontinuerligt strävat efter att minimera våra utsläpp av koldioxid och andra skadliga ämnen, samt att kompensera koldioxidutsläpp i största möjliga mån. Detta arbete ser vi som en självklarhet och vi arbetar ständigt med att hitta nya sätt att minska…