Ring så trampar vi! – Sveriges första miljödrivna spolfordon

Interspol AB kan med stolthet presentera “Sveriges första miljödrivna spolfordon”.   Sedan grundandet av Interspol AB 2013 har vi kontinuerligt strävat efter att minimera våra utsläpp av koldioxid och andra skadliga ämnen, samt att kompensera koldioxidutsläpp i största möjliga mån. Detta arbete ser vi som en självklarhet och vi arbetar ständigt med att hitta nya sätt att minska…

Stamspolning - Interspol.se

Spolning av spillvattenledningar

Undvik stopp och kostsamma översvämningar! Interspol kan spola era avloppsledningar i flerfastigheter under vintern Kontakta oss för prisförslag Fastighetsägare och förvaltare Konstnadfri rörinspektion och ultraljudsmätning av fastigheters avsloppsystem, gäller för fastigheter med minst 10 lägenheter Värde 3800:- Livsmedelslokaler samt verkstäder Hetvattenspolning av köksavlopp samt rengöring av fettavskiljare Hetvattenspolning av spillvattenledningar till oljeavskiljare Installation av matavfallssystem Stockholmsmodellen Installation av fett- och…