corona - Interspol.se

MED ANLEDNINGEN AV CORONA COVID-19

Baserat på de mydighetsrekommendationer som finns, har vi med omtanke för våra kunder och medarbetare vidtagit omfattande försiktighetsåtgärder. Men vardagen måste ändå fortsätta, och om olyckan är framme med stopp i era avlopp, så står vi på Interspol till förfogan att hjälpa er.   Interspol uppdaterar och följer ansvariga myndigheters rekommendationer gällande Coronaviruset Vi har…