Stamspolning - Interspol.se

Spolning av spillvattenledningar

Undvik stopp och kostsamma översvämningar! Interspol kan spola era avloppsledningar i flerfastigheter under vintern Kontakta oss för prisförslag Fastighetsägare och förvaltare Konstnadfri rörinspektion och ultraljudsmätning av fastigheters avsloppsystem, gäller för fastigheter med minst 10 lägenheter Värde 3800:- Livsmedelslokaler samt verkstäder Hetvattenspolning av köksavlopp samt rengöring av fettavskiljare Hetvattenspolning av spillvattenledningar till oljeavskiljare Installation av matavfallssystem Stockholmsmodellen Installation av fett- och…