Fettavskiljare Stockholmsmodellen 0,5

56 250.00 kr

Vår specialtillverkade fettavskiljare Stockholmsmodellen 0,5 är lämpad för mindre livsmedelsverksamheter så som korvkiosker, caféer, sopp-, sushi- och thaikök.

Kategori: Artikelnr: Inte tillgänglig

Beskrivning

DIMENSIONERANDE FLÖDE

Maximalt kan flödet från 1 styck diskmaskin och 1 styck diskbänksho anslutas till fettavskiljaren. Nominellt flöde 0,5 L/s.

PLACERING

Fettavskiljaren Stockholmsmodellen 0,5 ska placeras i frostfritt utrymme. Fria utrymmet över fettavskiljare bör vara minst 15 cm.

ANSLUTNING

Diskmaskin ansluts före diskbänkens vattenlås, därefter kopplas enheten till fettavskiljarens inlopp, 50 mm. Utloppet kopplas till utgående spillvattenledning.

TÖMNINGSLEDNING

Tömningsledning ansluts till monterad tömningsrörsanslutning, 50 mm och avslutas utanför fasad med slamtömningskoppling (hona).

TÖMNING

Vid tömning ska fettavskiljaren spolas ren invändigt.

DRIFTSÄTTNING SAMT EFTER TÖMNING

Fyll avskiljaren och när vatten rinner ut genom avskiljarens utloppsledning är avskiljaren klar att tas i drift.

VI ERBJUDER FÖRMÅNLIG AVBETALNING VIA LEASEPRO

12 - 96 MÅNADER

För mer info ring 020-300 000

TEKNISK DATA

Längd 800 mm
Bredd 547 mm
Höjd 495 mm
Volym ca 100 liter

FRÅGOR OCH SVAR

  • Om fettavskiljaren ska placeras inom- eller utomhus.
  • Om fettavskiljaren placeras inomhus rekommenderas att man drar en fast tömningsledning till utsida av fasaden.
  • Om fettavskiljaren placeras i mark är det viktigt att man vet om tung trafik ska köra över fettavskiljaren
  • Om avluftningen ska dras separat eller på befintlig avluftad ledning
  • Hur tömningsledningen ska dras.
  • Att man inte har för långa ledningar och/eller för stor höjdskillnad mellan fettavskiljare och tömningskopplingen vid fasaden.

Vi på Interspol installerar marknadens samtliga produkter inom fettavskiljning och kan rekommendera det system som är optimalt för just er verksamhet.

NERLADDNINGSBARA FILER