Interspol Bioteknik ingår samarbetsavtal

INTERSPOL BIOTEKNIK AB, ROBOMATIC AB OCH NOBICON A/S HAR INGÅTT ETT SAMARBETE AV FÖRSÄLJNING, DISTRIBUTION OCH SERVICE GÄLLANDE DEN FETTREDUCERANDE VÄXTOLJAN BIOTENSIDON Interspol Bioteknik har i dagarna ingått ett samarbetsavtal med Robomatic AB i Helsingborg gällande leverans, montering och service av doseringsutrustning samt försäljning av det fettreducerande medlet Interspol BioMix samt förnyat avtalet från 2017-01-05…

ISO FÖRNYELSEREVISION

Interspol Systems AB har idagarna gått igenom en förnyelserevision av ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 utan anmärkningar “Revisionsresultatet visar att ledningsprocessen och verksamhetssytemet tillämpas i enlighet med certifieringskraven och företagets policy samt att det finns resultatdokument som bekräftar detta” “LRQA konstaterade att Interspol arbetar systematiskt med ständig förbättring av sin prestanda, både inom kvalitet och…

Stamspolning - Interspol.se

Spolning av spillvattenledningar

Undvik stopp och kostsamma översvämningar! Interspol kan spola era avloppsledningar i flerfastigheter under vintern Kontakta oss för prisförslag Fastighetsägare och förvaltare Konstnadfri rörinspektion och ultraljudsmätning av fastigheters avsloppsystem, gäller för fastigheter med minst 10 lägenheter Värde 3800:- Livsmedelslokaler samt verkstäder Hetvattenspolning av köksavlopp samt rengöring av fettavskiljare Hetvattenspolning av spillvattenledningar till oljeavskiljare Installation av matavfallssystem Stockholmsmodellen Installation av fett- och…

Interspol testar Bioteknik

Interspol Bioteknik har under en lång tid testat de biologiska medlet BioMix tillsammans med VA SYD i Malmö. I Malmö kan man få reducering av tömningsintervallen från nuvarande 13 per år till max 4 om man doserar något av ovanstående medel från Interspol Bioteknik. VA SYD har gränsvärdet för avskiljbart fett 100 mg/l spillvatten. Interspol Bioteknik…

Interspol öppnar i Hudiksvall!

För att fira det har vi ett öppningserbjudande! Spolning av avlopp med rotavdrag 1200:- (utan rot 1560:-) Var det mer än 8 år sedan avloppssystemet sattes i bruk eller rensades sist så är det hög tid för en underhållsspolning nu. Med underhållsspolning förlänger ni livslängden rejält och får bort den invändiga beläggningen som skapar stopp och…

Interspol tackar kunderna

Magnus hade riggat grillen och bjöd på härliga grillspett. Vädret bjöd på en av de första varma försommar kvällarna. Interspol och kunderna bjöd på sig själva. Så än en gång tack till de 50-tal kunder som besökte oss under invigningen. Interspol lovar att ordet SERVICE tar man på allvar, och att ge Interpols kunder plats…