FRÄSNING MED DEN SENASTE TEKNIKEN

Har din fastighet drabbats av rotintrång? Behöver du en pålitlig metod för att få bort kraftiga beläggningar i rören? Att använda fräsning för att få bort kraftiga beläggningar i rör är ett bra och effektivt alternativ. Tveka inte att höra av dig om du har problem med ditt avlopp. 020-300 000

INTERSPOL SYSTEM AB HAR FÖRNYAT ISO 9001:2015 OCH ISO 14001:2015

Interspol Systems AB har idagarna gått igenom en förnyelserevision av ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 med godkänt resultat ” Revisionen genomfördes enligt revisionsplan utan förändringar. Målet för revisionen nåddes och resultatet indikerar att verksamhetssystemet vid Interspol System AB är i enlighet med nya och förändrade krav i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Resultatet indikerar vidare…

Interspol Bioteknik ingår samarbetsavtal

INTERSPOL BIOTEKNIK AB, ROBOMATIC AB OCH NOBICON A/S HAR INGÅTT ETT SAMARBETE AV FÖRSÄLJNING, DISTRIBUTION OCH SERVICE GÄLLANDE DEN FETTREDUCERANDE VÄXTOLJAN BIOTENSIDON Interspol Bioteknik har i dagarna ingått ett samarbetsavtal med Robomatic AB i Helsingborg gällande leverans, montering och service av doseringsutrustning samt försäljning av det fettreducerande medlet Interspol BioMix samt förnyat avtalet från 2017-01-05…

ISO FÖRNYELSEREVISION

Interspol Systems AB har idagarna gått igenom en förnyelserevision av ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 utan anmärkningar “Revisionsresultatet visar att ledningsprocessen och verksamhetssytemet tillämpas i enlighet med certifieringskraven och företagets policy samt att det finns resultatdokument som bekräftar detta” “LRQA konstaterade att Interspol arbetar systematiskt med ständig förbättring av sin prestanda, både inom kvalitet och…

Stamspolning - Interspol.se

Spolning av spillvattenledningar

Undvik stopp och kostsamma översvämningar! Interspol kan spola era avloppsledningar i flerfastigheter under vintern Kontakta oss för prisförslag Fastighetsägare och förvaltare Konstnadfri rörinspektion och ultraljudsmätning av fastigheters avsloppsystem, gäller för fastigheter med minst 10 lägenheter Värde 3800:- Livsmedelslokaler samt verkstäder Hetvattenspolning av köksavlopp samt rengöring av fettavskiljare Hetvattenspolning av spillvattenledningar till oljeavskiljare Installation av matavfallssystem Stockholmsmodellen Installation av fett- och…