FRÄSNING MED DEN SENASTE TEKNIKEN

Har din fastighet drabbats av rotintrång? Behöver du en pålitlig metod för att få bort kraftiga beläggningar i rören? Att använda fräsning för att få bort kraftiga beläggningar i rör är ett bra och effektivt alternativ. Tveka inte att höra av dig om du har problem med ditt avlopp. 020-300 000

INTERSPOL SYSTEM AB HAR FÖRNYAT ISO 9001:2015 OCH ISO 14001:2015

Interspol Systems AB har idagarna gått igenom en förnyelserevision av ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 med godkänt resultat ” Revisionen genomfördes enligt revisionsplan utan förändringar. Målet för revisionen nåddes och resultatet indikerar att verksamhetssystemet vid Interspol System AB är i enlighet med nya och förändrade krav i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Resultatet indikerar vidare…

Stamspolning - Interspol.se

Spolning av spillvattenledningar

Undvik stopp och kostsamma översvämningar! Interspol kan spola era avloppsledningar i flerfastigheter under vintern Kontakta oss för prisförslag Fastighetsägare och förvaltare Konstnadfri rörinspektion och ultraljudsmätning av fastigheters avsloppsystem, gäller för fastigheter med minst 10 lägenheter Värde 3800:- Livsmedelslokaler samt verkstäder Hetvattenspolning av köksavlopp samt rengöring av fettavskiljare Hetvattenspolning av spillvattenledningar till oljeavskiljare Installation av matavfallssystem Stockholmsmodellen Installation av fett- och…

Interspol öppnar i Hudiksvall!

För att fira det har vi ett öppningserbjudande! Spolning av avlopp med rotavdrag 1200:- (utan rot 1560:-) Var det mer än 8 år sedan avloppssystemet sattes i bruk eller rensades sist så är det hög tid för en underhållsspolning nu. Med underhållsspolning förlänger ni livslängden rejält och får bort den invändiga beläggningen som skapar stopp och…